NOMAS NOTEIKUMI

Ja vēlaties iznomāt aprīkojums no mums, Jums ir jāparaksta attiecīgs nomas līgums un jāiesniedz mums sekojoši dokumenti:

Fiziskām personām:
1. Divus personu apliecinošu dokumentu oriģinālus, kā pase, ED karte vai Eiropas Savienības standarta vadītāja apliecība.
2. Deklarētās dzīves vietas apliecinošs dokuments. Ja iekārtas īrnieks ir kādas automašīnas īpašnieks, turētājs, derīgs ir auto tehniskās pases dokuments, kas izdots ne vēlak kā pirms gada.

Ja īrniekam nav pieejami augstākminētie dokumenti vai tas nevēlas tos uzradit, pakalpojuma sniedzējs par katru iznomāto iekārtu ietur ķīlas naudu!